Direcționează 2% către Liga Studenților Basarabeni din Galați

aprilie 18, 2011

Ce reprezintă 2%?

Liga Studenților Basarabeni din Galați dorește să vă amintească că potrivit Legii 571/2003 fiecare persoană angajată în câmpul muncii poate contribui pentru susținerea unei entități nonprofit sau unități de cult prin virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual din cei 16% redirecționați automat de stat. În perioada dintre 15 aprilie și 15 mai se poate depune o cerere privind destinația sumei de până la 2 % la organul fiscal.

De ce îi redirecționezi către Liga Studenților Basarabeni din Galați?

Pentru că suntem o organizație apolitică, independentă, nonprofit cu caracter cultural şi social ce funcţionează pe principiile democraţiei şi a libertăţii, îşi obţine personalitatea juridică în data de 22.05.2009 şi are ca principale scopuri şi obiective: afirmarea şi promovarea valorilor spiritualităţii române tradiţionale în rândurile tinerilor, promovarea drepturilor tinerilor studenţi basarabeni şi educarea lor în spirit naţional, democratic şi pro-european, crearea unei relaţii mai strânse de colaborare între tinerii români: cetăţeni ai României sau din afara graniţelor, sprijinirea şi stimularea în limita disponibilităţii tuturor tinerilor în special a celor cu cu aptitudini sau merite speciale, crearea unor relaţii bazate pe principii democratice între studenţi şi ceilalţi factori ai procesului de învăţămînt, stabilirea unor strînse legături de prietenie şi solidaritate între membrii Asociaţiei, stabilirea unor colaborări şi legături cu diverse asociaţii şi organizaţii din ţară şi străinătate în scopul promovării unor interese comune precum şi marcarea evenimentelor ce reprezintă latura social-culturală românească sau universală.

Cum procedezi?

Dacă doriți ca această sumă să fie adusă în cadrul organizației noastre e necesar să completați formularul 230 (descărcați aici). Apoi contactați-ne la adresa de mail lsb_gl@yahoo.com sau la numerele de telefon (+40)757.373.706 / (+40)751.024.605 și noi venim să-l luăm. Tot ce e necesar e sa completați acest formular tip.

Proiectele asemănătoare  în care investiți dumneavoastră găsiți pe blogul nostru.