Admitere 2010 in Romania pentru tinerii din Rep. Moldova

iunie 27, 2010

Admitere 2010 in

Romania pentru

tinerii

din Rep. Moldova

Sistemul românesc de învăţământ superior este structurat pe 3 niveluri de studii universitare/postuniversitare: de licenţă, de masterat/specializare şi de doctorat. Este gestionat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), activitatea având la bază legislaţia în vigoare (www.edu.ro).

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin Divizia Relaţii Culturale, Educaţionale si Ştiinţifice (DRCES), colaborează cu MECTS în vederea organizării schimburilor educaţionale şi a asigurării condiţiilor de studiu în România pentru cetăţenii străini şi pentru etnicii români sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.


CETĂŢENI STRĂINI

Cetăţenii străini pot studia în România:

  1. PE CONT PROPRIU VALUTAR la universităţile de stat sau la universităţile particulare acreditate, într-o limbă de circulaţie internaţională (în măsura în care există această posibilitate în oferta de studii a universităţii solicitate) sau în limba română, cu un an pregătitor suplimentar pentru învăţarea limbii (în cazul în care candidatul nu este vorbitor de limba română).

ETNICI ROMÂNI ŞI CETĂŢENI DE ORIGINE ROMÂNĂ CU DOMICILIUL STABIL ÎN STRĂINĂTATE

În conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în baza Hotârării Guvernului României nr. 689/1994, a Hotărârii Guvernului României nr. 844/2008 şi a Hotârii Guvernului României privind aprobarea anuală a cifrei de şcolarizare, statul român acordă, pentru etnicii români din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Ucraina, Republica Ungară, precum şi pentru cetăţenii de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate, burse de studii care urmează a fi atribuite, prin respectarea prioritară a criteriului calităţii.

Pentru a descărca condiţiile de înscriere, calendarul de concurs, precum şi repartizarea locurilor subvenţionate la studii preuniversitare, universitare şi postuniversitare pentru anul de învăţământ 2010-2011, click AICI sau vizitaţi site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

De asemenea, cetăţenii de origine română cu domiciliul în străinătate pot studia în România fără bursă, prin înscriere directă la universitatea dorită, susţinând examen de admitere (prin concurs de dosare sau examen scris). Studiile vor fi efectuate în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi cetăţeni români: fără taxă, dacă se califică, în urma examenului, pe locurile de la buget, sau cu taxă, la acelaşi cuantum ca şi cetăţenii români rezidenţi în România.

În conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în baza Hotârării Guvernului României nr. 689/1994, a Hotărârii Guvernului României nr. 844/2008 şi a Hotârii Guvernului României privind aprobarea anuală a cifrei de şcolarizare, statul român acordă, pentru etnicii români din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Ucraina, Republica Ungară, precum şi pentru cetăţenii de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate burse de studii care urmează a fi atribuite, prin respectarea prioritară a criteriului calităţii.

Sursa: www.mae.ro

Informatii

Suplimentare –

Admitere

2010 – 2011

in Romania

Metodologia de școlarizare a cetăţenilor de origine etnică română din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Serbia, Ucraina, Republica Ungară şi a cetăţenilor de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate în învăţământul de stat din România, în anul şcolar/universitar 2010 – 2011

AICI gasiti Metodologia de școlarizare in format PDF.

Cererea de inscriere o gasiti AICI

Conform metodologiei anul acesta pentru Republica Moldova au fost acordate:

Nivel de studiu Numarul de locuri Sursa
Licenta 800 (700 cu bursa, 100 fara bursa) Download PDF(250KB)
Master 50 locuri Download PDF(162KB)
Rezidentiat 25 locuri Download PDF(162KB)
Doctrorat 25 locuri Download PDF(73KB)

Sau acordat locuri in urmatoarele domenii:

DOMENII FUNDAMENTALE DE ŞTIINŢĂ,
ARTĂ , CULTURĂ
DOMENII PENTRU STUDII UNIVERSITARE
DE LICENŢĂ
ŞTIINŢE EXACTE Matematică, Fizică, Chimie, Informatică
ŞTIINŢE ALE NATURII Biologie, Geografie, Geologie, Ştiința mediului
ŞTIINŢE UMANISTE Filozofie, Limba şi literatură, Limbi moderne aplicate, Istorie, Studii culturale
TEOLOGIE Teologie
DREPT Drept
ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE Sociologie, Asistență socială, Ştiințe politice, Relații internaționale şi studii europene, Ştiințe administrative, Ştiințe ale comunicării, Ştiințe ale educației, Psihologie
ŞTIINŢE ECONOMICE Economie, Finanțe, Administrarea afacerilor, Contabilitate, Cibernetică,statistică şi informatică economică, Economie şi afaceri internaționale, Management, Marketing
ARTE Teatru, Cinematografie şi media, Muzică, Arte plastice, decorative şi design
ARHITECTURĂ ŞI URBANISM Arhitectură, Urbanism
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educație fizică şi sport
ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Zootehnie, Biotehnologii
MEDICINĂ VETERINARĂ Medicină veterinară
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Calculatoare şi tehnologia informației, Inginerie genistică, Inginerie geodezică, Inginerie aerospațială, Inginerie chimică, Inginerie civilă, Ingineria instalațiilor, Inginerie de armament, rachete şi muniții, Inginerie electrică, Inginerie electronică şi telecomunicații, Inginerie energetică, Inginerie geologică, Inginerie industrială, Inginerie forestieră, Ingineria produselor alimentare, Ingineria autovehiculelor, Ingineria materialelor, Inginerie mecanică, Ingineria mediului, Inginerie navală şi navigație, Ingineria sistemelor, Inginerie şi management, Ingineria transporturilor, Mecatronică şi robotică, Mine, petrol, gaze, Ştiințe inginereşti aplicate
SĂNĂTATE
(REGLEMENTATE SECTORIAL ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE)
Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistență medicală, Moaşe
SĂNĂTATE
(REGLEMENTATE GENERAL)
Radiologie şi imagistică, Laborator clinic, Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, Tehnică dentară, Asistență dentară, Asistență de farmacie, Audiologie şi protezare auditivă, Asistență de profilaxie stomatologică

AICI gasiti sursa cu privire la DOMENII in format PDF.

AICI gasiti un fisier .rar cu toate documentele

Sursa: EDU.ro


70 de la anexarea Basarabiei de catre URSS

iunie 22, 2010

70 de la anexarea Basarabiei de catre URSS


Mii de volume româneşti se duc peste Prut!

iunie 10, 2010

* Mână de la mână, inimă de la inimă, 3.500 de volume * Operaţiune continuă *

3.500 de suflete în coperte – 3.500 de volume de literatură românească, scrisă în grafie latină, au descălecat săptămâna trecută în Basarabia!

Acolo unde este mai multă nevoie de ele decât are nevoie deşertul de apă, ne-a spus Mihai Creţu (FOTO), preşedintele Ligii Studenţilor Basarabeni din Galaţi, implicat în acest frumos proiect. Cu o săptămână în urmă, tânărul student basarabean a mai însoţit un astfel de transport special. O parte din cărţile din cele două transporturi vin de la Babadag, de la Grupul Şcolar „Dimitrie Cantemir”, de acolo.

Directorul excelentului proiect de a dărui cărţi nevoiaşilor în volume este profesoara Ana Galus, iar partener de proiect, Liga de la Galaţi, care a şi transportat cărţile la Galaţi, unde s-au întâlnit cu cărţile „convocate” aici, ca la recrutare, la Biblioteca „V.A. Urechia”.

Restul le-au strâns, bob numărat, studenţii basarabeni. „Viaţa liberă” a purtat şi ea, dacă vă amintiţi, o campanie de strângere pentru multe din aceste cărţi. Mână de la mână, inimă de la inimă, s-au tot adunat…

De data aceasta, Guvernul democrat al Republicii Moldova a ajutat: chiar ministrul Tineretului şi Sportului, Ion Cebanu, a facilitat trecerea frontierei şi a ajutat la transport.

Un deputat de la Chişinău, Ion Apostol, s-a implicat de asemenea în proiect. Multe mâini, multe inimi…

A primit cărţile satul Izăreni, raionul Sângerei, în nordul Republicii Moldova, exact la gimnaziul de acolo: cărţile au fost primite ca voievozii, cu pâine şi sare…

Alături de Galaţi, şi alte oraşe au donat cărţi Basarabiei, ne spune Mihai Creţu: Bucureşti, Ploieşti, Suceava, Iaşi (şi Liga Studenţilor Basarabeni de acolo). Urmează Oradea, Cluj, Braşov.

„Nu putem spune când se va opri programul. Când cartea se va termina”, crede Mihai Creţu. Căci în Basarabia nu se găseşte carte românească, iar dacă se găseşte, e numită „moldovenească”, e scrisă în alfabet chirilic.

În „casa lor”, peste Prut, Creangă şi Eminescu n-au parte de alfabetul latin în care au scris!

Sursa: Viata Libera


ADRESARE a Ligii Studenţilor Basarabeni din România

iunie 7, 2010

Către: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

În atenţia Excelenţei Sale Domnului Ministru Daniel Petru Funeriu

Stimate Domnule Ministru,

Liga Studenţilor Basarabeni din România (“LSBR”) este o asociaţie constituită la nivel naţional, reprezentativă pentru studenţii originari din Republica Moldova care-şi fac studiile în România, şi are ca obiectiv principal imprimarea unei abordări bazate pe solidaritate şi unitate în acţiuni ale studenţilor basarabeni implicaţi în mediul asociativ şi civic. Aceasta îşi propune să creeze un cadru favorabil unei colaborări mai strânse dintre asociaţiile locale ale studenţilor basarabeni care împart aceleaşi principii de funcţionare. Specificul Ligii este că ea a fost creată din persoane şi respectiv, din echipe, la nivel naţional, asumându-şi misiunea de a-i reprezenta pe studenţii din Republica Moldova. Ţinem să menţionăm că LSBR şi-a stabilit printre cele dintâi priorităţi consolidarea unui dialog constructiv şi transparent dintre instituţiile statului român şi mediul asociativ de studenţi şi tineret al românilor basarabeni.

În această calitate împreună cu alte organizaţii studenţeşti basarabene care au fost de acord să înaintăm prezenta adresare, dorim să vă aducem la cunoştinţă, cu deosebită îngrijorare, o serie de încălcări grave în procesul de consultare cu societatea civilă (reglementat de H.G. nr. 775/2005), care au avut loc cu prilejul prezentării proiectului metodologiei de şcolarizare a cetăţenilor de origine etnică română din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, fosta Republică  Iugoslavă a Macedoniei, Republica Serbia, Ucraina, Republica Ungară şi a cetăţenilor de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate în învăţământul de stat din România, în anul şcolar/universitar 2010 – 2011, în special cu organizaţiile studenţeşti basarabene, care reprezintă unul dintre beneficiarii direcţi ai acestei metodologii.

Citește restul acestei intrări »